Po drugiej stronie brzucha

Dziś urodziło się 9 małych głodomorów